“Vi har fokus på å skape kostnadseffektive tjenester som gir økt lønnsomhet for våre kunder...”

Arne Dahl, Daglig leder

Kvalitet

Autorisasjonsordningen for regnskapsførere innebærer av vi er underlagt Kredittilsynet som kontrollinstans. Dette betyr at vi har krav om faglig kompetanse og oppdatering av våre ansatte. I tillegg foretar Kredittilsynet kontroll av våre rutiner for å påse at våre utførte arbeider er kvalitetssikret i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Resultatfokus

Vi ønsker å bli oppfattet som et pålitelig og dyktig regnskaps- og rådgivningsforetak med stor tillit hos kunder og samarbeidspartnere. Alle leveranser skal være resultatorientert med faglig god kvalitet og til konkurransedyktige betingelser.

Ansatte

Arne Dahl

Arne Dahl Daglig leder

Liv Holmberget

Liv Holmberget Regnskapskonsulent

Kristoffer Hopstad

Kristoffer Hopstad Autorisert regnskapsfører

Hege Olsen

Hege Olsen Autorisert regnskapsfører


Tove Hatling

Tove Hatling Autorisert regnskapsfører

Hege Olsen

Vivi Linn Dahle Regnskapskonsulent

Nina Ekelund Solberg

Nina Ekelund Solberg Regnskapskonsulent

Hege Olsen

Lisa Holmberget Fagansvarlig - Autorisert regnskapsfører

Camilla Waage

Camilla Waage Regnskapskonsulent
avdeling Lillehammer

Trine Busch

Trine Busch Sekretær - Regnskapsmedarbeider

Elisabeth Lund Solem

Elisabeth Lund Solem Revisor - Kvalitetsansvarlig

Helge Reiten Ulvund

Helge Reiten Ulvund Storkundeansvarlig - Autorisert regnskapsfører

Lisa Remøy Zahl

Lisa Remøy Zahl Regnskapskonsulent

Idar Aspmodal

Idar Aspmodal Forretningsutvikler - IT ansvarlig

Mathias Reinertsen

Mathias Reinertsen Autorisert regnskapsfører

Solfrid Johannessen

Solfrid Johannessen Regnskapskonsulent

Merete Gilde

Merete Gilde Regnskapsmedarbeider

Maren Opheim

Maren Opheim Regnskapsmedarbeider

Terje Bye

Terje Bye Styreleder

Sterk utvikling


Soldi Regnskap AS er nå inne i en sterk utvikling med bl.a. hovedfokus på kvalitetssikrende prosesser, der hver enkelt medarbeider har hovedansvar for kvalitet på eget arbeid. Noe som vil komme våre kunder til gode gjennom økt effektivitet og bedre service.

Skatteetaten Brønnøysundregistrene Lovdata Altinn NAV Regnskap Norge