Hjelp til kapitalnedsettelser, avvikling eller fisjon / fusjon ?