HR-TJENESTER

Få en erfaren og oppdatert HR-ressurs – med et helt kompetanseteam i bakhånd

grafikk-4-2

ØKONOMI

grafikk-3

HR-TJENESTER

Hvordan kan Soldi HR bistå din bedrift med utvikling og fremgang?

Det er ikke alt du som daglig leder har kapasitet til selv, eller bør bruke tiden på. Soldi HR kan bistå med hele eller deler av HR-funksjonen til din bedrift. Du får hjelp med de HR-tjenestene du trenger - når du trenger det.

Soldi HR bistår bedrifter med organisasjonsutvikling, leder- og ledergruppeutvikling, lederstøtte, rekruttering, personalsaker og konflikter, effektivt HMS-arbeid, personaladministrasjon, og utvikling av de ansattes potensiale og kvaliteter.

Vi gjennomfører, utvikler og utfordrer.

Organisasjonsutvikling — din trygghet i prosessen

Skal du igang med større endringer i bedriften - eller krevende omorganisering? Dette er fremmed og ukjent for mange, og det er ikke alltid like lett å vite hvor man starter og hva man må vite om. Om det gjelder omstrukturering, kompetanse- og  medarbeiderutvikling eller strategiarbeid, så har du en høyre hånd i Soldi HR. Vi er din trygghet og sparringspartner som hjelper deg å sikre gode prosesser. Vi ser helheten raskt og med våre brede erfaring kan vi enkelt sette oss inn i din situasjon.

Rekruttering — Hvordan finne riktige ansatte?

Å ansette er enkelt. Å finne de riktige folkene derimot, er en kunst. Soldi HR hjelper deg å gjøre en god ansettelse. Vår rekrutteringsprosess består av både innsikt i deg som kunde og din bedrift - i tillegg til forskningsbaserte konsepter for å finne, motivere, evaluere og velge den riktige kandidaten. Vår metode sikrer også at at du som kunde faktisk avlastes i prosessen fordi vi bistår med søk-strategier, stillingsutlysninger, intervjuer og evnetester. Soldi HR bistår med hele eller deler av ansettelsesprosessen, slik at den riktige kandidaten kommer på plass.

HR administrasjon — Få HR satt i system

Personalhåndbøker, sykefravær og medarbeidersamtaler – hvilke systemer og rutiner trenger du? Og hva er egentlig lovpålagt? Det er vanskelig for deg å kjenne HMS-lovverket ut og inn. Det er derfor du har Soldi HR.

Skal du drive ryddig og effektivt, trenger du oversikt – og gode systemer. Vi hjelper deg med å tilpasse tydelige og forståelige malverk, rutiner og prosesser, enten det er snakk om arbeidskontrakter eller oppfølging under sykemelding. Og vi passer selvfølgelig på at det oppfyller HMS-krav – uten å bli unødvendig omfattende. Slik kan du være trygg på at alt er på stell for alle parter. 

Leder- og ledergruppeutvikling — bedre ledelse i praksis

Det er vanskelig å forvente at medarbeidere og virksomheten skal utvikle seg, uten å ha ledere som er i utvikling. En trygg leder er en god leder. Og denne tryggheten smitter. De positive effektene av godt lederskap skaper bedre prestasjonsevne og økt jobbengasjement. Vi hjelper deg — eller hele ledelsen — med å komme dit.

Soldi HR hjelper ledere til å bli trygge på seg selv og sin rolle. Vi tror den beste utviklingen og læringen skjer over tid så nært hverdagen som mulig. Og fordi lederhverdagen din kan være så mangt, skreddersyr vi opplegget med innhold som gjør at vi treffer på behovet. Enten det er snakk om individuell lederutvikling eller utvikling i en ledergruppe.

Lederstøtte — når du trenger det

Det kan være ensomt å være leder – enten virksomheten er stor eller liten. Når du ikke kan eller vil diskutere med kolleger, da har du oss. De lange linjene så vel som de hverdagslige «fillesakene» – vi er din høyre hånd når du trenger det. 

Usikker på en beslutning du må fatte? Gnager samvittigheten for noe du stadig skyver på, rett og slett fordi det er vanskelig å komme videre alene? Fra spørsmål om planer for lønnsutvikling til det å håndtere en ulmende konflikt før det smeller – vi er her for deg.

Vil du diskutere en krevende sak eller ønsker du konkrete råd? Vi er en nøytral og rutinert sparringspartner du alltid kan snakke med, som er tilgjengelig når det passer deg.

Kurs og foredrag innen HR og ledelse

Vi tilbyr skreddersydde kurs og foredrag innen HR og ledelse. Våre beste foredragsholdere innenfor ledelse har ulike og engasjerende perspektiver på ledelse, motivasjon, prestasjonsforbedring og læring.

  • Hvordan skape effektivt team?
  • Hvordan utvikle resultatskapende ledergrupper?
  • Hva er god ledelse?
  • Hvordan gjennomføre vanskelige samtaler?
  • Hvordan drive effektiv medarbeiderutvikling?
  • Prestasjonsledelse
  • Motivasjon
  • Læring og kompetanse
  • Rekruttering

Vi kombinerer gjerne et faglig innlegg med å fasilitere en god workshop sammen med deg og dine.