“Vi har fokus på å skape kostnadseffektive tjenester som gir økt lønnsomhet for våre kunder…”

– Magnus Hammer, Leder Marked

“Vi har fokus på å skape kostnadseffektive tjenester som gir økt lønnsomhet for våre kunder…”

– Magnus Hammer, Daglig leder

Kvalitet

Autorisasjonsordningen for regnskapsførere innebærer av vi er underlagt Kredittilsynet som kontrollinstans. Dette betyr at vi har krav om faglig kompetanse og oppdatering av våre ansatte. I tillegg foretar Kredittilsynet kontroll av våre rutiner for å påse at våre utførte arbeider er kvalitetssikret i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Resultatfokus

Vi ønsker å bli oppfattet som et pålitelig og dyktig regnskaps- og rådgivningsforetak med stor tillit hos kunder og samarbeidspartnere. Alle leveranser skal være resultatorientert emd faglig god kvalitet og til konkurransedyktige betingelser.

Kvalitet

Autorisasjonsordningen for regnskapsførere innebærer av vi er underlagt Kredittilsynet som kontrollinstans. Dette betyr at vi har krav om faglig kompetanse og oppdatering av våre ansatte. I tillegg foretar Kredittilsynet kontroll av våre rutiner for å påse at våre utførte arbeider er kvalitetssikret i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Resultatfokus

Vi ønsker å bli oppfattet som et pålitelig og dyktig regnskaps- og rådgivningsforetak med stor tillit hos kunder og samarbeidspartnere. Alle leveranser skal være resultatorientert med faglig god kvalitet og til konkurransedyktige betingelser.

Sterk utvikling

Soldi Regnskap AS er nå inne i en sterk utvikling med bl.a. hovedfokus på kvalitetssikrende prosesser, der hver enkelt medarbeider har hovedansvar for kvalitet på eget arbeid. Noe som vil komme våre kunder til gode gjennom økt effektivitet og bedre service.

Sterk utvikling

Soldi Regnskap AS er nå inne i en sterk utvikling med bl.a. hovedfokus på kvalitetssikrende prosesser, der hver enkelt medarbeider har hovedansvar for kvalitet på eget arbeid. Noe som vil komme våre kunder til gode gjennom økt effektivitet og bedre service.

Ansatte

Jon Havdal

Arbeidende styreleder
+47 901 12 502

Jon Havdal

Arbeidende styreleder
+47 901 12 502

Jorunn Grannes

Daglig leder – Autorisert regnskapsfører
+47 975 82 414

Jorunn Grannes

Daglig leder – Autorisert regnskapsfører
+47 975 82 414

Magnus Hammer

Leder Marked
+47 957 76 565

Magnus Hammer

Leder Marked
+47 957 76 565

Liv Holmberget

Regnskapskonsulent
+47 916 37 048

Liv Holmberget

Regnskapskonsulent
+47 916 37 048

Hege Olsen

Teamleder – Autorisert regnskapsfører
+47 482 41 632

Hege Olsen

Teamleder – Autorisert regnskapsfører
+47 482 41 632

Trine Busch

Sekretær – Regnskapsmedarbeider
+47 73 82 85 20

Trine Busch

Sekretær – Regnskapsmedarbeider
+47 73 82 85 20

Karoline Lilleeng

Autorisert regnskapsfører
+47 958 91 242

Karoline Lilleeng

Autorisert regnskapsfører
+47 958 91 242

Morten Fagerli

ERP-konsulent
+47 415 42 690

Morten Fagerli

ERP-konsulent
+47 415 42 690

Kristin Bjørseth

Autorisert regnskapsfører
+47 950 54 623

Kristin Bjørseth

Autorisert regnskapsfører
+47 950 54 623

Charite Mendez

Autorisert Regnskapsfører
+47 417 66 998

Charite Mendez

Autorisert Regnskapsfører
+47 417 66 998

Geir Ove Aalberg

Autorisert regnskapsfører
+47 924 11 910

Geir Ove Aalberg

Autorisert regnskapsfører
+47 924 11 910

Elin Olsøy

Autorisert regnskapsfører
+47 907 59 719

Elin Olsøy

Autorisert regnskapsfører
+47 907 59 719

Robin Grindvik

Autorisert regnskapsfører
+47 454 47 363

Robin Grindvik

Autorisert regnskapsfører
+47 454 47 363

Robin Sand

Autorisert regnskapsfører
+47 467 82 660

Robin Sand

Autorisert regnskapsfører
+47 467 82 660

Thomas Johannessen

Autorisert regnskapsfører
+47 957 07 844

Thomas Johannessen

Autorisert regnskapsfører
+47 957 07 844

Anne Forsberg

Leder HR/Lønn
+47 414 12 067

Anne Forsberg

Leder HR/Lønn
+47 414 12 067

Odd Arne Klefstad

Leder Regnskap
+47 474 07 858

Odd Arne Klefstad

Leder Regnskap
+47 474 07 858

Hege Krogstad

Teamleder/Statsautorisert revisor/Autorisert regnskapsfører
+47 416 53 879

Hege Krogstad

Teamleder/Statsautorisert revisor/Autorisert regnskapsfører
+47 416 53 879

Markus Hermo

Controller
+47 930 90 587

Markus Hermo

Controller
+47 930 90 587

Lisbeth Kringstad

Lønn/HR-konsulent
+47 938 61 390

Lisbeth Kringstad

Lønn/HR-konsulent
+47 938 61 390

Sandra Nicolaisen

Regnskapskonsulent
+47 918 68 684

Sandra Nicolaisen

Regnskapskonsulent
+47 918 68 684

Trondheim

Kontaktskjema