«Vi har fokus på å skape kostnadseffektive tjenester som gir økt lønnsomhet for våre kunder…»

– Arne Dahl, Daglig leder

«Vi har fokus på å skape kostnadseffektive tjenester som gir økt lønnsomhet for våre kunder…»

– Arne Dahl, Daglig leder

Kvalitet

Autorisasjonsordningen for regnskapsførere innebærer av vi er underlagt Kredittilsynet som kontrollinstans. Dette betyr at vi har krav om faglig kompetanse og oppdatering av våre ansatte. I tillegg foretar Kredittilsynet kontroll av våre rutiner for å påse at våre utførte arbeider er kvalitetssikret i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Resultatfokus

Vi ønsker å bli oppfattet som et pålitelig og dyktig regnskaps- og rådgivningsforetak med stor tillit hos kunder og samarbeidspartnere. Alle leveranser skal være resultatorientert emd faglig god kvalitet og til konkurransedyktige betingelser.

Kvalitet

Autorisasjonsordningen for regnskapsførere innebærer av vi er underlagt Kredittilsynet som kontrollinstans. Dette betyr at vi har krav om faglig kompetanse og oppdatering av våre ansatte. I tillegg foretar Kredittilsynet kontroll av våre rutiner for å påse at våre utførte arbeider er kvalitetssikret i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Resultatfokus

Vi ønsker å bli oppfattet som et pålitelig og dyktig regnskaps- og rådgivningsforetak med stor tillit hos kunder og samarbeidspartnere. Alle leveranser skal være resultatorientert med faglig god kvalitet og til konkurransedyktige betingelser.

Sterk utvikling

Soldi Regnskap AS er nå inne i en sterk utvikling med bl.a. hovedfokus på kvalitetssikrende prosesser, der hver enkelt medarbeider har hovedansvar for kvalitet på eget arbeid. Noe som vil komme våre kunder til gode gjennom økt effektivitet og bedre service.

Sterk utvikling

Soldi Regnskap AS er nå inne i en sterk utvikling med bl.a. hovedfokus på kvalitetssikrende prosesser, der hver enkelt medarbeider har hovedansvar for kvalitet på eget arbeid. Noe som vil komme våre kunder til gode gjennom økt effektivitet og bedre service.

Trondheim

Lillehammer

Ansatte

Arne Dahl

Daglig leder
+47 970 62 624

Arne Dahl

Daglig leder
+47 970 62 624

Liv Holmberget

Regnskapskonsulent
+47 916 37 048

Liv Holmberget

Regnskapskonsulent
+47 916 37 048

Hege Olsen

Autorisert regnskapsfører
+47 482 41 632

Hege Olsen

Autorisert regnskapsfører
+47 482 41 632

Tove Hatling

Autorisert regnskapsfører
+47 906 63 952

Tove Hatling

Autorisert regnskapsfører
+47 906 63 952

Vivi Linn Dahle

Regnskapskonsulent
+47 960 97 420

Vivi Linn Dahle

Regnskapskonsulent
+47 960 97 420

Nina Ekelund Solberg

Regnskapskonsulent
+47 934 58 295

Nina Ekelund Solberg

Regnskapskonsulent
+47 934 58 295

Lisa Holmberget

Leder fag – Autorisert regnskapsfører
+47 476 38 471

Lisa Holmberget

Leder fag – Autorisert regnskapsfører
+47 476 38 471

Camilla Waage

Regnskapskonsulent avdeling Lillehammer
+47 941 90 197

Camilla Waage

Regnskapskonsulent avdeling Lillehammer
+47 941 90 197

Trine Busch

Sekretær – Regnskapsmedarbeider
+47 73 82 85 20

Trine Busch

Sekretær – Regnskapsmedarbeider
+47 73 82 85 20

Elisabeth Lund Solem

Leder kvalitet – Revisor
+47 917 54 453

Elisabeth Lund Solem

Leder kvalitet – Revisor
+47 917 54 453

Idar Aspmodal

Leder forretningsutvikling og IT
+47 480 77 656

Idar Aspmodal

Leder forretningsutvikling og IT
+47 480 77 656

Mathias Reinertsen

Autorisert regnskapsfører
+47 458 64 056

Mathias Reinertsen

Autorisert regnskapsfører
+47 458 64 056

Merete Gilde

Regnskapsmedarbeider
+47 918 55 771

Merete Gilde

Regnskapsmedarbeider
+47 918 55 771

Maren Opheim

Autorisert regnskapsfører
+47 452 91 380

Maren Opheim

Autorisert regnskapsfører
+47 452 91 380

Karoline Lilleeng

Autorisert regnskapsfører
+47 958 91 242

Karoline Lilleeng

Autorisert regnskapsfører
+47 958 91 242

Morten Fagerli Viken

ERP-konsulent
+47 415 42 690

Morten Fagerli Viken

ERP-konsulent
+47 415 42 690

Rickard Peder Særsten

Regnskapsmedarbeider
+47 917 57 390

Rickard Peder Særsten

Regnskapsmedarbeider
+47 917 57 390

Iwi Pauline Olsen

Regnskapsmedarbeider
+47 957 81 623

Iwi Pauline Olsen

Regnskapsmedarbeider
+47 957 81 623

Patrik Walstad

Regnskapsmedarbeider
+47 417 58 730

Patrik Walstad

Regnskapsmedarbeider
+47 417 58 730

Kristin Bjørseth

Regnskapskonsulent
+47 950 54 623

Kristin Bjørseth

Regnskapskonsulent
+47 950 54 623

Terje Bye

Styreleder
+47 991 13 245

Terje Bye

Styreleder
+47 991 13 245

Kontaktskjema