«Vi har fokus på å skape kostnadseffektive tjenester som gir økt lønnsomhet for våre kunder…»

– Magnus Hammer, Leder Marked

«Vi har fokus på å skape kostnadseffektive tjenester som gir økt lønnsomhet for våre kunder…»

– Magnus Hammer, Daglig leder

Kvalitet

Autorisasjonsordningen for regnskapsførere innebærer av vi er underlagt Kredittilsynet som kontrollinstans. Dette betyr at vi har krav om faglig kompetanse og oppdatering av våre ansatte. I tillegg foretar Kredittilsynet kontroll av våre rutiner for å påse at våre utførte arbeider er kvalitetssikret i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Resultatfokus

Vi ønsker å bli oppfattet som et pålitelig og dyktig regnskaps- og rådgivningsforetak med stor tillit hos kunder og samarbeidspartnere. Alle leveranser skal være resultatorientert emd faglig god kvalitet og til konkurransedyktige betingelser.

Kvalitet

Autorisasjonsordningen for regnskapsførere innebærer av vi er underlagt Kredittilsynet som kontrollinstans. Dette betyr at vi har krav om faglig kompetanse og oppdatering av våre ansatte. I tillegg foretar Kredittilsynet kontroll av våre rutiner for å påse at våre utførte arbeider er kvalitetssikret i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Resultatfokus

Vi ønsker å bli oppfattet som et pålitelig og dyktig regnskaps- og rådgivningsforetak med stor tillit hos kunder og samarbeidspartnere. Alle leveranser skal være resultatorientert med faglig god kvalitet og til konkurransedyktige betingelser.

Sterk utvikling

Soldi Regnskap AS er nå inne i en sterk utvikling med bl.a. hovedfokus på kvalitetssikrende prosesser, der hver enkelt medarbeider har hovedansvar for kvalitet på eget arbeid. Noe som vil komme våre kunder til gode gjennom økt effektivitet og bedre service.

Sterk utvikling

Soldi Regnskap AS er nå inne i en sterk utvikling med bl.a. hovedfokus på kvalitetssikrende prosesser, der hver enkelt medarbeider har hovedansvar for kvalitet på eget arbeid. Noe som vil komme våre kunder til gode gjennom økt effektivitet og bedre service.

Ansatte

Jon Havdal

Arbeidende styreleder
+47 901 12 502

Jon Havdal

Arbeidende styreleder
+47 901 12 502

Jorunn Grannes

Daglig leder – Autorisert regnskapsfører
+47 975 82 414

Jorunn Grannes

Daglig leder – Autorisert regnskapsfører
+47 975 82 414

Magnus Hammer

Leder Marked
+47 957 76 565

Magnus Hammer

Leder Marked
+47 957 76 565

Liv Holmberget

Regnskapssjef
+47 916 37 048

Liv Holmberget

Regnskapssjef
+47 916 37 048

Hege Olsen

Leder Regnskap /Autorisert regnskapsfører
+47 482 41 632

Hege Olsen

Leder Regnskap /Autorisert regnskapsfører
+47 482 41 632

Trine Busch

Lønnskonsulent
+47 952 21 038

Trine Busch

Lønnskonsulent
+47 952 21 038

Karoline Lilleeng

Regnskapskonsulent / Autorisert regnskapsfører
+47 958 91 242

Karoline Lilleeng

Regnskapskonsulent / Autorisert regnskapsfører
+47 958 91 242

Kristin Bjørseth

Regnskapskonsulent / Autorisert regnskapsfører
+47 950 54 623

Kristin Bjørseth

Regnskapskonsulent / Autorisert regnskapsfører
+47 950 54 623

Geir Ove Aalberg

Lønnskonsulent / Autorisert regnskapsfører
+47 924 11 910

Geir Ove Aalberg

Lønnskonsulent / Autorisert regnskapsfører
+47 924 11 910

Robin Grindvik

Controller /Autorisert regnskapsfører
+47 454 47 363

Robin Grindvik

Controller /Autorisert regnskapsfører
+47 454 47 363

Robin Sand

Controller /Autorisert regnskapsfører
+47 467 82 660

Robin Sand

Controller /Autorisert regnskapsfører
+47 467 82 660

Anne Forsberg

Leder HR/Lønn
+47 414 12 067

Anne Forsberg

Leder HR/Lønn
+47 414 12 067

Hege Krogstad

Leder Regnskap / Autorisert regnskapsfører
+47 416 53 879

Hege Krogstad

Leder Regnskap / Autorisert regnskapsfører
+47 416 53 879

Markus Hermo

Controller
+47 930 90 587

Markus Hermo

Controller
+47 930 90 587

Sandra Nicolaisen

Regnskapskonsulent
+47 918 68 684

Sandra Nicolaisen

Regnskapskonsulent
+47 918 68 684

Natalie Pettersen

Controller
+47 978 28 429

Natalie Pettersen

Controller
+47 978 28 429

Kari Li Johnsen

Controller
+47 450 30 932

Kari Li Johnsen

Controller
+47 450 30 932

Hanna Oterhals

Regnskapskonsulent
+47 415 46 305

Hanna Oterhals

Regnskapskonsulent
+47 415 46 305

Trond Legran

Leder Regnskap
+47 950 28 590

Trond Legran

Leder Regnskap
+47 950 28 590

Trondheim

Kontaktskjema