REFERANSER

Vi jobber 100% for kundene våre, og er stolte av de oppdragene vi har fått

Vi er ydmyk og stolt av tilbakemeldinger fra våre kunder:

Et meget kompetent fagmiljø

Lokalmegleren & Partners Trondheim består av 15 ansatte som formidler salg av alle typer bruktbolig, fritidsboliger og nybygg/prosjekt. Vi er eid av Lokalbankene Nidaros, Selbu, Stadsbygd og Ørland Sparebank, og har kontor i Trondheim og på Brekstad. Teamet består av erfarne meglere med lang fartstid i bransjen. Her får du rådgiving og service av beste kvalitet.

Lokalmegleren & Partners er en kunde som nylig valgte å skifte til Soldi. De har valgt å gå over til en ny fremtidsrettet skybasert løsning. Her har Soldi bidratt med å tilpasse løsningen til bedriftens behov for økonomisk rapportering.    

«Vi er glade for å ha Soldi som samarbeidspartner! Dyktige og engasjerte medarbeidere gir oss trygghet gjennom sitt brede spekter av tjenester. Det er en stor fordel å ha tilgang til så mange ulike ressurser, og et meget kompetent fagmiljø.»

Daglig leder og eiendomsmegler Christer Horgen

Viktig med trygghet og kunnskap

Brødrene Hofstad er en erfaren byggmesterbedrift på Stjørdal som tilbyr nybygg, prosjektering, rehabilitering, våtrom og service av boliger og hytter, samt bygging og rehabilitering av næringsbygg.  

Det nære samarbeidet mellom Soldi (tidligere Torget Regnskap) og Brødrene Hofstad har vart i mange år, der regnskapskontor og kunde har vært en god symbiose. Nylig ble de overført til en fremtidsrettet skybasert løsning (Tripletex), der Soldi med sin spisskompetanse på løsningen har bidratt med oppsett og opplæring.

«Vi oppfatter Soldi som veldig pålitelig og det er alltid mulig å spørre hvis det er noe man lurer på noe eller har behov for hjelp til.  Det er viktig med den tryggheten og kunnskapen rundt alt som har med regnskap og økonomi å gjøre. Vi setter svært stor pris på den faste og personlige kontakten vi har – det er stor fordel for oss at de kjenner bedriften vår så godt.»

Daglig leder Bjørn Ove Hofstad

Økonomi- og HMS ansvarlig Silje-Mari Hegge Aasan

Kompetanse og gjennomføringskraft

Medicus er en svært dyktig og moderne fertilitetsklinikk. De er eksperter på gynekologi og assistert befruktning og har klinikker i Trondheim, Oslo og Stavanger.

Soldi har vært samarbeidspartner med Medicus på regnskap i mange år. I de siste 2 årene har Soldi vært utleid i ca 50%-stilling hos Medicus og bistått kunden med utvikling av HR-området, organisasjonsutvikling, lederstøtte, rekruttering, personalsaker mm.

«Vi er veldig fornøyde med kompetansen og gjennomføringskraften Soldi innehar. De er lette å samarbeide med og har et stort engasjement for at vi skal lykkes.»

Adm. direktør Magnus Finseth Sørdal

Lokale og personlige relasjoner

G. Johnsen bakeri er en familiebedrift med lange tradisjoner, etablert i 1900. Bakeriet og utsalgsstedene holder til i sentrum av Stjørdal. Bakevarene er lagd fra bunnen av og er garantert kortreist.

Soldi (tidligere Torget Regnskap) har utført regnskaps- og lønnstjenester for bakeriet i nærmere 20 år. Regnskaps- og lønnsfunksjon er nå etablert på et fremtidsrettet skybasert økonomisystem (Tripletex). I tillegg til bedre økonomisk innsikt er manuelle rutiner blitt effektivisert og arbeidsdelingen mellom selskapet og Soldi forenklet.

«Bærebjelken i vårt langvarige samarbeid med Soldi er lokale og personlige relasjoner. Det har hele veien gitt oss en følelse av nærhet, tilgjengelighet, trygghet og gjensidig tillit. I tillegg opplever vi at arbeidet utføres effektivt og at de alltid er der for oss når vi trenger dem.»

Daglig leder Vigdis Helberg og Christine Hervik Fuglem

Meget god kvalitet til riktig tid

Fides er en arbeids- og inkluderingsbedrift. I Fides vektlegger vi Arbeid som verdi og vår visjon er at «Vi skal utgjøre en forskjell for enkeltmennesket og samfunnet».

Soldi (tidligere Torget Regnskap) samarbeider med Fides på regnskap og lønn i dag, og det er et potensiale for at vi samarbeider på flere områder, feks på HR-området med tiden.

«I Fides er vi opptatt av faglighet og kvalitet, det er vi også når vi skal velge leverandør av regnskap- og HR-tjenester. Derfor har vi valgt Soldi regnskap AS som vår samarbeidspartner innen regnskap og lønn. Vi opplever at Soldi Regnskap AS leverer tjenester av meget god kvalitet til riktig tid. De er en pålitelig samarbeidspartner og yter veldig god service til oss som kunde. For Fides er det viktig å ha en fast rådgiver som kjenner bedriften og våre behov, og den forventningen innfrir man i Soldi.»

Daglig leder Mari-Ann Lilleby

Kompetanseheving innen HR området

Selbu Sparebank er en stolt, tilgjengelig og erfaren lokalbank med avdelinger i Selbu, Tydal, Stjørdal, Malvik og Trondheim.

Soldi har bistått Selbu Sparebank på flere prosjekt, herunder organisasjonsutvikling – veiledning av kunden gjennom denne prosessen, utforming av stillingsbeskrivelser, rekrutteringsprosesser, lederstøtte og lederutvikling.

«Vi er veldig fornøyde med engasjementet og ståpå-kulturen i Soldi. Høy faglig kompetanse og alltid tilgjengelig. God oppfølging i alle prosesser. Samarbeidet med Soldi har gitt en generell kompetanseheving innen HR området i banken. Det gir trygghet til ledere og det gir tillit hos de ansatte. Vi har gjennomført endringer med full visshet om at alle risikoer er kartlagt og at planen er god og gjennomførbar.»

Administrerende banksjef Espen Eriksen